algemene voorwaarden

RESERVERINGSVOORWAARDEN

 • De reservering wordt slechts effectief na akkoord van camping Les Murets na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract of na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij de online reservering.
 • De reserveringen zijn slechts bindend voor camping Les Murets indien camping Les Murets ze heeft aanvaard en camping Les Murets is vrij om dit te doen of te weigeren in functie van de beschikbaarheid en, in het algemeen, in alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen verhinderen. Camping Les Murets biedt campingplaatsen aan, in de traditionele betekenis, en de campingplaatsen zijn hiervoor speciaal ontworpen. Camping Les Murets behoudt zich het recht voor iedere reservering te weigeren die in strijd is met dit principe of het probeert te omzeilen.
 • De reservering van een kampeerplaats is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of overgelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van camping Les Murets.

 

Kampeerplaats
De basisprijs omvat de standplaats zelf en 1 persoon, de toegang tot het sanitair en de overige voorzieningen.

 • Camping Les Murets behoudt zich het recht voor de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan het aantal deelnemers de capaciteit van de gehuurde kampeerplaatsen overschrijdt.

Reservatiekosten

De reserveringskosten zijn in de basisprijs inbegrepen.

 

GROEPSBOEKING

 • Iedere boeking van méér dan 6 personen door dezelfde fysieke persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar kennen en zich tezamen verplaatsen met dezelfde motieven, op dezelfde verblijfsdata en allemaal op camping Les Murets verblijven, op dezelfde gereserveerde plaatsen, wordt beschouwd als een groepsboeking.
 • Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve contact op te nemen via de mail met camping Les Murets. De camping behoudt zich het recht voor uw boekingsaanvraag te bestuderen vóór de aanvaarding of de weigering daarvan.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

 • De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro, BTW inbegrepen.
 • Het bedrag van de toeristenbelasting is in de prijs inbegrepen.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Voor reserveringen die meer dan 14 dagen voor de aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag worden voldaan, binnen 14 dagen na boekingsdatum. Indien de klant het saldo niet uiterlijk 14 dagen na de boekingsdatum voldoet aan camping Les Murets, behoudt Les Murets zich het recht voor om de reservering te annuleren en de kampeerplaats opnieuw voor verhuur aan te bieden.
 • Voor reserveringen die minder dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment van de reservering aan het dorp te worden voldaan (aanbetaling van 40 % + saldo van het verblijf).

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

 1. Wijziging van de reservering
  De klant kan schriftelijk (per e-mail) bij de camping om een wijziging in dezelfde camping betreffende zijn verblijf (data,type kampeerplaats) vragen, op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. Bij afwezigheid van wijziging dient de klant zich te houden aan de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf annuleren volgens de voorwaarden van de eigen annuleringsverzekering. Camping Les Murets voorziet niet in een annuleringsverzekering. Die moet zelf elders afgesloten worden.
 • Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven worden gehonoreerd.
 • Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden inzake annuleringen en vroegtijdig afbreken van het verblijf.

 

 1. Annulering door toedoen van camping Les Murets

In geval van annulering door toedoen van camping Les Murets, behalve in geval van overmacht, worden de overgemaakte bedragen voor de reservering volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en interesten.

 

 1. Annulering uit hoofde van de kampeerder

– Annulering tot 14 dagen voor de aanvang van het verblijf:
De aanbetaling van 40% van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden. De overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling, worden terugbetaald.

– Annulering minder dan 14 (veertien) dagen voor uw aankomst:
Geen van de overgemaakte bedragen worden door de camping terugbetaald.

 

JE VERBLIJF

 1. Aankomst
 • De aankomstdagen kunnen variëren. Aankomsten uitsluitend van 13.00 uur tot 20.00 uur in het laagseizoen en van 13 uur tot 21 uur in het hoogseizoen.

 

 1. Tijdens uw verblijf

Het is aan de kampeerder om zich goed te verzekeren: de kampeerder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke voorwerpen (fietsen, enz.). Het dorp wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder valt. Alle klanten moeten zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijke reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen en schade veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

 

 1. Vertrek
 • Kampeerplaatsen: op de vertrekdag die staat aangegeven in de reservering dien je de kampeerplaats voor 13u ’s middags te verlaten. De kampeerplaats dient in perfecte staat te worden achtergelaten. Eventuele reparaties indien deze nodig blijken, worden in rekening gebracht.
 • Voor ieder laattijdig vertrek kan je een extra dag worden aangerekend ter waarde van de geldende nachtprijs.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan volgens de voorwaarden beschreven op de website. Het vaccinatieboekje van honden en katten moet in orde zijn.

PORTRETRECHT (RECHT OP AFBEELDING)

U verleent toestemming aan camping Les Murets, evenals aan elke door camping Les Murets aangestelde persoon, om u te fotograferen, opnemen of filmen tijdens uw verblijf bij camping Les Murets en om genoemde beelden, geluidsopnamen, video’s en opnames naar eigen goeddunken via welk middel of medium dan ook te gebruiken (in het bijzonder op de websites of internetpagina’s van camping Les Murets – waaronder Facebook en Instagram-, in presentatie- en promotiematerialen van camping Les Murets en in reisgidsen of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor uzelf als voor enige andere persoon die zich in uw gezelschap bevindt. De toestemming heeft als enig doel reclame-uitingen en media-activiteiten van camping Les Murets mogelijk te maken en zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan uw goede naam. Deze toestemming wordt belangeloos verleend, in om het even welk land en voor de duur van 5 jaar. Als u deze toestemming niet wilt geven dient u dat bij aankomst duidelijk te maken.

GESCHIL

Iedere eventuele klacht betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten opzichte van de contractuele verbintenissen dient schriftelijk, per post of e-mail, te worden ingediend bij de beheerder van camping Les Murets

BEMIDDELING

In geval van een geschil kun je op de volgende wijze contact met ons opnemen:

 • verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de beheerder van camping Les Murets.

INFORMATIE EN VRIJHEID

De informatie die je ons verstrekt bij je bestelling wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door camping Les Murets als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel gebruikt door de interne diensten van camping Les Murets voor de verwerking van je bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van camping Les Murets te personaliseren in functie van je belangstelling.

RESERVEREN

HOME         

 

Reacties zijn gesloten.